การแข่งขัน “GSB GEN ESPORTS AUDITION 2019”

การแข่งขัน “GSB GEN ESPORTS AUDITION 2019”  เพื่อคัดเลือกนักกีฬาอีสปอร์ตเป็นตัวแทนของธนาคารออมสินภายใต้ชื่อ “ทีมออมสินช้างชมพู” พร้อมได้รับสิทธิเข้าร่วมแข่งขันรายการระดับมืออาชีพ   หลักเกณฑ์การแข่งขัน “GSB GEN ESPORT...

กิจกรรม

การแข่งขัน “GSB GEN ESPORTS AUDITION 2019”

การแข่งขัน “GSB GEN ESPORTS AUDITION 2019” 

เพื่อคัดเลือกนักกีฬาอีสปอร์ตเป็นตัวแทนของธนาคารออมสินภายใต้ชื่อ “ทีมออมสินช้างชมพู” พร้อมได้รับสิทธิเข้าร่วมแข่งขันรายการระดับมืออาชีพ

 

หลักเกณฑ์การแข่งขัน “GSB GEN ESPORTS AUDITION 2019”  มีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติผู้สมัคร

• เพศ ชาย-หญิง ไม่จำกัดอายุ

• ต้องเป็นสมาชิกเว็บไซต์ gsbgen.com

• ต้องมีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน

• ผู้สมัครที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องใช้บริการ Moblie Banking (MyMo) และ บัตรเดบิตของธนาคารออมสิน

 

2. การเข้าร่วมแข่งขัน

2.1 ระดับภูมิภาค การสมัครเข้าร่วมแข่งขันผ่านเว็บไซต์ gsbgen.com เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับภูมิภาค ภาคละ 4 คน เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ (Grand Final)

2.1.1 ภาคเหนือ

• เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2562

• แข่งขันวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

2.1.2 ภาคใต้

• เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 20 มิถุนายน 2562

• แข่งขันวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

2.1.3 ภาคตะวันออก

• เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 27 มิถุนายน 2562

• แข่งขันวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

2.1.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

• เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2562

• แข่งขันวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

2.1.5 ภาคกลาง

• เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2562

• แข่งขันวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

หมายเหตุ

1. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับนักกีฬาที่เป็นตัวแทนระดับสโมสรฟุตบอลอาชีพที่มีรายชื่อลงทะเบียนแข่งขันรายการ  TOYOTA E ELAGUE ในการเข้าร่วมแข่งขัน

2. ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับนักกีฬาที่ได้เป็นตัวแทนระดับภูมิภาคแล้ว จะไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันในภูมิภาคอื่นได้อีก

      2.2 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

• แข่งขันวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

• ผู้ชนะเลิศตัวแทนทั้ง 5 ภูมิภาค จำนวน 20 คน เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ (Grand Final) เพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬาอีสปอร์ตทีมออมสินช้างชมพู จำนวน 4 คน

 

3. รางวัล

3.1. ระดับภูมิภาค ภาคละ 4 รางวัล

• ตัวแทนภูมิภาคอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล

จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท

• ตัวแทนภูมิภาคอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล

จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท

• ตัวแทนภูมิภาคอันดับ 3 จำนวน 2 รางวัล

จะได้รับเงินรางวัลละ 5,000 บาท

3.2. ระดับประเทศ จำนวน 5 รางวัล

• รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล

จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเป็นตัวแทน “ทีมออมสินช้างชมพู”

• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล

จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเป็นตัวแทน “ทีมออมสินช้างชมพู”

• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล

จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเป็นตัวแทน “ทีมออมสินช้างชมพู”

• รางวัลพิเศษ จำนวน 1 รางวัล

จะได้รับเงินรางวัลคนละ 10,000 บาท