การแข่งขัน “GSB GEN ESPORTS AUDITION 2019”

การแข่งขัน “GSB GEN ESPORTS AUDITION 2019”  เพื่อคัดเลือกนักกีฬาอีสปอร์ตเป็นตัวแทนของธนาคารออมสินภายใต้ชื่อ “ทีมออมสินช้างชมพู” พร้อมได้รับสิทธิเข้าร่วมแข่งขันรายการระดับมืออาชีพ   หลักเกณฑ์การแข่งขัน “GSB GEN ESPORT...