ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขัน GSB GEN ESPORTS AUDITION 2019 @ภาคเหนือ

  วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ...